Uitnodiging centrale bijbelstudie VEG en Luctor


HomeUitnodiging centrale bijbelstudie VEG en Luctor

 

Uitnodiging

tot verdieping in Gods Woord

Beste mensen,

Nadat het een tijdje niet lukte, hebben we nu het plan opgevat om de gezamenlijke Bijbelstudies van de Vrije Evangelische Gemeente en Luctor et Emergo weer op te pakken.
In overleg hebben we een aantal mooie en aansprekende onderwerpen gekozen waarvan we hopen dat jullie daar ook enthousiast over zullen zijn. Sprekers zullen zijn Peter Hartkamp, Kasper Kruithof en Gieneke Sneller.

Wat kunt u qua inhoud verwachten

De voorgangers van de VEG Peter Hartkamp en Kasper Kruithof gaan zes Bijbelstudies houden over het thema ‘discipelschap’. Discipelschap is een heel belangrijk begrip in de Bijbel, want het omvat ons hele leven met Jezus, van Jezus, voor Jezus en door Jezus. Als discipelen mogen wij in de leerschool bij Jezus om zo te groeien in ons geloof en wandel met Jezus. We hebben zes thema’s uitgekozen die alle wezenlijk zijn voor vruchtbaar discipelschap:

  • hoe kun je goed leren bidden?
  • hoe kun je de Bijbel goed leren uitleggen en toepassen?
  • hoe kun je als gelovigen een opbouwende gemeenschap vormen?
  • hoe kun je effectief getuige van Jezus zijn?
  • hoe kan de Heilige Geest zegenrijk in jouw leven en geloof werken?
  • hoe kun je omgaan met zonden, verleidingen, aanvechtingen, zorgen e.d.?

 

De Bijbelstudies van Luctor, die zullen worden gegeven door Gieneke Sneller-Vrolijk, zullen gewijd zijn aan twee korte Bijbelboeken: Ruth en Haggai. Elk boekje zal in drie avonden worden besproken.

Ruth

Dit Bijbelboek spreekt over Gods trouw, liefde, soevereiniteit, leiding en voorzienigheid.

Het roept op tot: geloofsbeslissing, geloofsvertrouwen, trouw dienen van de HERE.

De boodschap van Ruth is persoonlijk en actueel met een messiaans perspectief …

Alle reden om dit juweel uit Gods Woord te bestuderen!

Haggai

Deze profeet trad op in een moeilijke periode van wederopbouw, zware arbeid, tegenslagen, gevaren, ontmoediging en angst. Juist dan klinkt Haggai’s profetenboodschap met vermaning én bijzondere bemoediging: ‘Werk, Ik ben met u …’ Een actuele boodschap voor Jezus’ discipelen vandaag.

Waar en wanneer

Hierbij een overzicht van de geplande datums en onderwerpen:

Vrije Evangelische Gemeente
Sprekers: Kasper Kruithof en Peter Hartkamp (voorgangers VEG)
Datum Onderwerp binnen het thema: discipelschap
14-09-2021 Gebed (titel: Heer, leer ons bidden)
12-10-2021 Bijbel (titel: Gods Woord bewaren)
09-11-2021 Gemeenschap (titel: Samen met alle heiligen)
11-01-2022 Getuigenis (titel: U zult mijn getuigen zijn)
08-02-2022 Heilige Geest (titel: Wordt vervuld met de Geest)
08-03-2022 (Geestelijke) Strijd (titel: Strijd de goede strijd)
 
Luctor et Emergo
Spreekster Gieneke Sneller-Vrolijk
Datums Onderwerp
29-09-2021 Bijbelboek Ruth
27-10-2021
24-11-2021
26-01-2022 Bijbelboek Haggai
23-02-2022
30-03-2022

 

Alle avonden worden gehouden in Oud Luctor en beginnen om 19:30 en eindigen rond 21:30 waarbij er halverwege weer koffie en thee wordt aangeboden.

Zolang de coronamaatregelen nog van kracht zijn, kunnen er maximaal 25 mensen deelnemen. Aanmelding op de gebruikelijke manieren is dan ook nodig. De studies zullen ook te volgen zijn via de kerkradio van Luctor en we onderzoeken of het mogelijk zal zijn om een beperkte vorm van livestream op te zetten.

Doe mee!

We nodigen u van harte uit om deel te nemen en samen de wil van onze Heer te zoeken vanuit zijn Woord. Doet u mee? Vanuit beide gemeentes kan iedereen deelnemen aan elke avond.
We hopen u dan te ontmoeten.

Hartelijke groet,

Kasper Kruithof, Peter Hartkamp, Alex Spijkerboer, Gieneke en Reyer Sneller