ANBI


HomeFinancieelANBI

Algemene informatie

Statutaire naam: Vereniging Vrije Evangelische Gemeente in Oldebroek

Publieke naam intern/extern: VEG Oldebroek

RSIN: 002717074

Post- en bezoekadres: Zuiderzeestraatweg 226, 8096 CH Oldebroek

klik voor beginselverklaring:  Beginselverklaring

Klik voor reglement:   Reglement VEG

Organisatie

Namen en functies bestuurders:

  • Andre van de Streek, voorzitter
  • Bert-Jan van Norel, secretaris
  • Stefan van Diepen, penningmeester

Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun bestuurswerkzaamheden. Medewerkers in loondienst van de vereniging ontvangen een salaris conform de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaardenregeling van de VEG Oldebroek.

Jaarverslagen en toelichting

Klik voor jaarcijfers 2022 en begroting: Publicatie jaarcijfers 2022 en begroting 2023

Archief:

Klik voor jaarcijfers 2021 en begroting: Publicatie jaarcijfers 2021 en begroting 2022

Klik voor jaarcijfers 2020 en begroting: Publicatie jaarcijfers 2019 en begroting 2020
Klik voor toelichting jaarrekening 2020:  Toelichting Jaarrekening 2019
Klik voor jaarverslag 2020 secretaris:  Jaarverslag SECRETARIS 2019

Klik voor jaarcijfers 2019 en begroting: Publicatie jaarcijfers 2019 en begroting 2020
Klik voor toelichting jaarrekening 2019:  Toelichting Jaarrekening 2019
Klik voor jaarverslag 2019 secretaris:  Jaarverslag SECRETARIS 2019

Klik voor jaarcijfers 2018 en begroting: Publicatie jaarcijfers 2018 en begroting 2019
Klik voor toelichting jaarrekening 2018:  Toelichting Jaarrekening 2018
Klik voor jaarverslag 2018 secretaris:  Jaarverslag 2018 secretaris

Klik voor jaarcijfers 2017 en begroting:  Publicatie jaarcijfers 2017 en begroting 2018
Klik voor toelichting jaarrekening 2017:  Toelichting Jaarrekening 2017
Klik voor jaarverslag 2017 secretaris:  Jaarverslag 2017 secretaris

Klik voor jaarcijfers 2016 en begroting:  Publicatie jaarcijfers 2016 en begroting 2017
Klik voor toelichting jaarrekening 2016: Toelichting Jaarrekening 2016
Klik voor jaarverslag 2016 secretaris: Jaarverslag 2016 secretaris
Klik voor jaarcijfers 2015 en begroting:  Publicatie jaarcijfers 2015 en begroting
Klik voor toelichting jaarrekening 2015:  Toelichting jaarrekening 2015
Klik voor jaarverslag 2015 secretaris:  Jaarverslag 2015
Klik voor financieel verslag 2014:  Financieel verslag 2014
Klik voor toelichting 2014 penningmeester:  Toelichting penningmeester jaarrekening
Klik voor algemene grondslagen financieel verslag:  Grondslagen en toelichting jaarcijfers