Over ons


HomeOver ons

De Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek is een groep mensen die als kinderen van God één willen zijn, één in de naam van Jezus. Wij voelen ons verbonden met alle christenen die de Here Jezus als hun Verlosser aanvaard hebben. Wij willen andere mensen, veraf en dichtbij, graag vertellen van de Here Jezus, wie Hij is en wat Hij voor ons en hen heeft gedaan.

We vatten ons Fundament samen met het ABC van onze gemeente:

 • Aanstekelijke gemeente
 • Bijbel heeft gezag
 • Christus centraal

Wat willen wij hiermee zeggen:

 • Aanstekelijke gemeente:
  • Christus is het Hoofd van de Gemeente;
  • Priesterschap van alle gelovigen (het uitdragen van je geloof in het dagelijks leven);
  • Zending is onze opdracht;
  • Openheid naar buiten (zending, evangelisatie, diaconie en oecumene van hart).
 • Bijbel heeft gezag:
  • De Bijbel is het geïnspireerde woord van God;
  • De Bijbel is gezaghebbend over leer en leven;
  • De Bijbelse boodschap is niet tijdgebonden;
  • Hartelijke verbondenheid met het Joodse volk en het beloofde land;
  • Verzoening – Vervulling – Verwachting (Maranatha-boodschap).
 • Christus centraal:
  • Christus is geboren uit de maagd Maria;
  • Christus is God en mens;
  • Christus is gestorven door de kruisdood en op de derde dag opgestaan uit de dood;
  • Christus is de enige weg tot behoud;
  • Christus zal weer terugkomen.

Onze opdracht

Onze opdracht als gemeente kunnen we samenvatten in de 3 V’s:

 • Volgen
 • Verkondigen
 • Vasthouden
 • Volgen van Jezus:

Jezus Christus is het Hoofd van de gemeente en wij vormen als gemeente Zijn lichaam. Hij is het, die door Zijn dood en opstanding ons heeft verlost en de relatie met God heeft hersteld.
Onze toewijding aan Hem is een uiting van het liefhebben van God met ons hele hart. We zien het als onze opdracht Jezus Christus te eren in woord en daad.

 • Verkondigen van Jezus:

Dit is de opdracht tot zending, evangelisatie, diaconaat en gemeenteopbouw. De gemeente als lichaam van Christus is er om het Woord van God uit te dragen. Zending, evangelisatie, diaconaat en gemeenteopbouw zijn zowel een verantwoordelijkheid als een groot voorrecht. Wij gunnen ieder mens de verlossing en willen er van harte aan meewerken om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen, ver weg en dichtbij.

 • Vasthouden van elkaar in Jezus:

Gelovigen horen bij het huisgezin van God als de leden van het lichaam van Christus.

Als lichaam van Christus zijn we er voor elkaar om God en elkaar te dienen met de ons gegeven gaven en talenten. Ons dienen laat de liefde zien die God heeft voor de mensen. Zo is het de taak van de gemeente om te dienen, niet alleen door het Woord en de verkondiging, maar ook praktisch daar waar noden en zorgen zijn. Wij streven ernaar, als lichaam van Christus, om een liefdevolle gemeenschap te vormen, waarin ieder mens tot zijn doel komt.