Gemeente


HomeGemeente

De Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek is zendingsgemeente (zie beginselverklaring). Het gebied van arbeid der gemeente gaat verder dan de plaats, waar zij vergadert, want “de akker is de wereld”.

Op dit moment zijn er 7 zendingswerkers(-echtparen) door onze Gemeente uitgezonden.
Daarnaast zijn er aspirant-zendingswerkers(-echtparen), die de roepstem van de Heer hebben gehoord en door middel van DTS (dicipel training school) of andere trainingen er achter proberen te komen wat de Heer voor een weg met hen wil gaan.

Al deze mensen hebben een thuisfrontcommissie(TFC) om hen heen staan. Deze TFC onderhoudt het contact tussen zendingswerker en gemeente. Ook regelt zij diverse zaken voor de zendingswerker, zodat de zendingswerker vrij van allerlei zorgen zijn of haar werk voor de Heer kan doen.

De zendingscommissie coördineert alles wat met zending te maken heeft, ook onderhoudt ze de contacten met de zendingswerkers. Niet alleen de zendingscommissie en de TFC’s zijn verantwoordlijk voor de zendingswerkers, maar wij als gemeente ook.
Gebed en ondersteuning van de zendingswerkers blijft nodig.

Contactpersoon is Bart Hamer. Voor vragen kunt u bij hem terecht.