Studies en brochures


HomeOver onsStudies en brochures

Er zijn binnen onze gemeente meerdere studies en brochures beschikbaar over diverse onderwerpen:

Studies:

  • begraven en cremeren
  • huwelijk
  • mannen en vrouwen als oudsten, diakenen en leraars

Brochures:

  • doop
  • huwelijk
  • voorbereid op het sterven

U kunt deze opvragen via het secretariaat van onze gemeente.

secretariaat@vegoldebroek.nl