Kerkenraad


HomeOver onsKerkenraad

Kerkenraad oktober 2023 (Foto vankellyshand)


Hieronder vindt u de organisatiestructuur van de kerkenraad zoals die nu geldt:

Voorganger

Vacant


Consulent

 • Ds. Sj. van der Velde

Wijkouderlingen

 • Wijk 01 Peter Kost
 • Wijk 02 Daan Kuiper
 • Wijk 03 Dick van der Voort
 • Wijk 04 Jacob Schut
 • Wijk 05 Jan van Ittersum
 • Wijk 06 Cor Veldhoen
 • Wijk 07 Arjan Heikoop
 • Wijk 08 Evert Grolleman
 • Wijk 09 Gerard Kroes
 • Wijk 10 Cor Bron
 • Wijk 11 Henk Spronk
 • Wijk 12 Cor Blaauw

Voorzitter

Andre van de Streek – voorzitter@vegoldebroek.nl

Secretaris

Bert-Jan van Norel – secretariaat@vegoldebroek.nl

Ouderling onderdeel Visie en Vorming

Kees Morren – venv@vegoldebroek.nl

Jeugdouderlingen

Peter Lans – jeugdouderling@vegoldebroek.nl

Derko Aalbers – jeugdouderling@vegoldebroek.nl

Ouderling zending/evangelisatie

Berend Jan Spijkerboer – zendingsouderling@vegoldebroek.nl


Diaconie

Voorzitter
Teunis Demming – diaconie@vegoldebroek.nl

Secretaris kerkenraad
Bert-Jan van Norel – secretariaat@vegoldebroek.nl

Beheer en onderhoud
Hendri Smit – diakenbeheerzaken@vegoldebroek.nl

Penningmeester
Stefan van Diepen – penningmeester@vegoldebroek.nl

Beeld geluid en ICT
Mike Terlouw – diaconie@vegoldebroek.nl

Zorgtaken
Jan Jaap Peters – diakenzorgtaken@vegoldebroek.nl

Zending & Evangelisatie
Gerrit Koersen – diaconie@vegoldebroek.nl


Wijkbezoekers

 • Wijk 01 Gerrit Wolf
 • Wijk 02 Gert van Beek
 • Wijk 03 Edwin Grootenhuis
 • Wijk 04 Kees Nagelhout
 • Wijk 05 Herman Reurink
 • Wijk 06 Albert Sloots
 • Wijk 07 Vacant
 • Wijk 08 Gerrit Boeve
 • Wijk 09 Fokko Velvis
 • Wijk 10 Evert van de Kamp
 • Wijk 11 Wiechert Steert
 • Wijk 12 Jan Spijkerboer
Wijk 01 P.G. Kost
Wijk 02 D. Kuiper
Wijk 03 D. van der Voort
Wijk 04 J. Schut
Wijk 05 J. van Ittersum
Wijk 06 Br. C. Veldhoen
Wijk 07 Br. A. Heikoop
Wijk 08 E. Grolleman
Wijk 09 Br. G. Kroes
Wijk 10 C. Bron
Wijk 11 H. Sponk
Wijk 12 Cor Blaauw
A. van de Streek
B. J. van Norel
P. Lans
B.J. Spijkerboer
D. Aalbers