Klankbordgroep


HomeGemeenteKlankbordgroep

Klankbordgroep

In de afgelopen periode heeft er een evaluatie plaatsgevonden tussen de klankbordgroep en de kerkenraad over de meerwaarde van de klankbordgroep in de huidige vorm. De kerkenraad heeft n.a.v. deze gesprekken besloten om de klankbordgroep in zijn huidige vorm op te heffen en gaat zich bezinnen of er in de toekomst wellicht een andere vorm is die beter aansluit bij de structuur van onze gemeente.

De kerkenraad heeft de leden van de klankbordgroep bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren.