Actueel


HomeIsraëlActueel

Broeders en zusters,

We hebben een naam!

Ds. Kruithof kwam met de suggestie: Werkgroep Chaverim Israël.

Chaverim is Hebreeuws en dat betekent ‘vrienden’. Vrienden van Israël dus. We hebben onze missie als volgt verwoord:

Als Werkgroep Chaverim Israël willen we de Vrije Evangelische Gemeente van Oldebroek bepalen bij:

 • Gods liefde voor Zijn volk Israël
 • Ee bijzondere plaats van Israël in Gods plan met de wereld.

Hen leren

 • Wat de Bijbel zegt over Israël
 • Om actuele gebeurtenissen in en rondom Israël te zien in het licht van de Bijbel.

Hierdoor

 • Ontstaat er hopelijk een betrokkenheid van de gemeente richting Israël, Gods Oogappel.

We doen dit door middel van onder anderen:

 • Gebed
 • Bijbelstudies
 • Artikelen in het maandblad en promoten Israël via de website.
 • Aandacht vragen voor de Israëlzondag en in de maanden september en/of oktober een (aantal)  zondag(en).
 • Aandacht vragen voor Israël binnen groepen in de gemeente
 • Promoten Israël samenkomsten en activiteiten binnen en buiten de gemeente

De website van de gemeente heeft onlangs een ‘nieuwe knop’ gekregen. Via deze knop willen we u graag van informatie voorzien. www.vegoldebroek.nl met daarop ook links naar andere sites met veel informatie over Israël. Wilt u graag iets op papier? Maandelijks ligt een nieuw exemplaar van Christenen voor Israël bij de uitgangen klaar. Neemt u ze mee!?

We zijn blij dat we met zeven gemeenteleden dit stukje gemeentewerk op ons mogen nemen.