Aangepaste dienst


HomeGemeenteAangepaste dienst

De volgende aangepaste dienst zal (DV) 15-10-2023 zijn

Welkom op de pagina van de aangepaste diensten.

Op deze pagina vindt u meer informatie over:

– wie we zijn en wat we doen;

– een vooruitblik op de komende aangepaste dienst;

– een terugblik op de afgelopen aangepaste dienst.

Indien u meer wilt weten over deze commissie of het lijkt u leuk deel te nemen aan de commissie, kunt u mailen naar: aangepastedienst@vegoldebroek.nl

Wie we zijn en wat we doen

De aangepaste dienst commissie is een commissie die momenteel bestaat uit vier leden. Sinds meerdere jaren zetten wij ons in voor de broeders en zusters met een beperking. Wij zijn betrokken bij deze groep door twee maal per jaar een aangepaste dienst te organiseren.

De aangepaste diensten worden gehouden op de derde zondagmiddag in februari en de derde zondagmiddag in oktober. Een dienst begint om 14:30 en vindt plaats in VEG Oldebroek. De voorganger kiest een bepaald thema en vertelt op een spontane en laagdrempelige manier het evangelie. Vaak is er muzikale medewerking van een koor. Na afloop van de diensten is voor iedereen de gelegenheid om koffie/thee/limonade te drinken en met elkaar na te praten. Iedereen is uitgenodigd deze enthousiaste dienst bij te wonen.

Een vooruitblik op de komende aangepaste dienst

Op zondag 15 oktober 2023 hopen we ’s middags om 14.30 een aangepaste dienst te organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking.

Een terugblik op de afgelopen aangepaste dienst

De laatste aangepaste dienst is gehouden op zondag 19-02-2023.

Ds. K Kruithof sprak in deze dienst over het thema “Wie niet weg is… is gezien” naar aanleiding van het verhaal van Bartimeus.

Er was muzikale medewerking van het koor Ziezo.

De dienst staat op YouTube: KLIK HIER