Triple F


HomeJeugdTriple F

Faith, Fun en Friendship

Geloof, plezier en vriendschap

Met ingang van het seizoen 2017-2018 zijn we begonnen met het ‘jeugdwerk nieuwe stijl’. Dit jeugdwerk heeft de naam Triple F gekregen. De 3 F’s staan voor Faith (geloof), Fun (plezier) en Friendship (vriendschap). Dat is precies wat we graag willen bereiken met het nieuwe jeugdwerk. In feite is Triple F een vervanging voor de huiscatechese en de clubs (mini)Vejo en Vejo. Ieder jaar starten we met een nieuwe Triple F groep. Iedere week komen de jongeren op vrijdagavond samen in het Leerhuus, het Jeugdhonk, de Schaapskooi en bij de familie Mendel.


Er zijn nu 4 groepen triple f. Ieder leerjaar van het voortgezet onderwijs heeft binnen de kerk zijn eigen groep. Dit om zoveel mogelijk een band met elkaar op te bouwen. We geloven dat het belangrijk is om met je geloofsgenoten relaties op te bouwen, zodat je samen (jeugd)diensten kan bezoeken en de middelbare schooltijd met elkaar optrekt. Kom ook eens kijken bij je eigen leeftijdsgroep, je bent welkom!