Zondagschool


HomeJeugdZondagschool

Zondagschool “Laat de kinderen tot mij komen”

Doelstelling

De kinderen het evangelie vertellen. U doet dit thuis, wij doen dit tijdens het zondagsschooluur, voor ieder kind op eigen niveau. We vinden ook belangrijk dat u thuis steeds terugvraagt waar het verhaal op het zondagsschooluur over ging. Wat heeft uw kind geleerd? Wij bidden meestal voor “de dominee en de papa’s en mama’s in de kerk”! Zo is het kringetje weer rond. Een gezellig en fijn uur voor de kinderen. Hiermee hopen wij dat kinderen later op een leuke manier terugkijken op de zondagsschool.

Methodes

We werken met de methode “Vertel het maar”. Op deze manier hopen we samen met de kinderen gedurende hun zondagsschooltijd vrijwel de gehele Bijbel te behandelen. De kinderen van de groepen 3 tot en met 7 krijgen hetzelfde verhaal (wel elk op hun eigen niveau). Groep 8 werkt met de methode ‘Rock Solid’. Dit sluit aan op de methode van de mini-vejo.