Zorgdiaconaat


HomeGemeenteZorgdiaconaat

De diaken zorgtaken heeft als speciale taak binnen de diaconie het zorgdiaconaat in brede zin. Maar wat is nu eigenlijk diaconaat?

Bij diaconaat gaat het bijvoorbeeld om mensen die door ziekte of handicap in een isolement raken, die in armoede leven of schulden hebben, die in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden of die door ouderdom vereenzamen. Diaconaat is in een paar woorden: omzien naar elkaar.

De taak van het zorgdiaconaat ligt vooral op het praktische gebied. Wanneer u praktische hulp nodig heeft kunt u rechtstreeks een beroep doen op de mensen die genoemd staan bij de werkgroepen.

Het kan natuurlijk zo zijn dat er een vraag is die niet helemaal past binnen deze werkgroepen. U kunt dan terecht bij de diaken zorgtaken. Binnen het zorgdiaconaat wordt er hulp geboden op verschillende gebieden:

· Zorg voor mensen met beperkingen Deze werkgroep richt zich o.a. op hulp bieden aan mensen met ( meervoudig) verstandelijke beperkingen en hun ouders/verzorgers. Ook biedt zij ondersteuning aan gezinnen met kinderen die ADHD en/of een aan autisme verwante stoornis hebben. Deze ondersteuning kan geboden worden in de vorm van regelmatige bijeenkomsten met en voor ouders/verzorgers en eventueel het organiseren van activiteiten met deze kinderen.

Contactpersonen:

· Financieel maatschappelijke ondersteuning In deze werkgroep wordt gezocht naar een vorm om hulp te kunnen bieden op financieel en/of maatschappelijk gebied.

Contactpersonen:

· Aangepaste diensten Deze diensten worden twee keer per jaar georganiseerd. In deze diensten staan de mensen met een beperking centraal, maar het zijn diensten waar de hele gemeente van harte welkom is. Het gaat er misschien wat anders aan toe dan in een ‘normale’ kerkdienst, er zijn mensen in een rolstoel, die niet meekomen in het verhaal, in dat wat er om hen heen gebeurt, maar toch lijken ze op hun manier van zich te moeten laten horen. Af en toe uit zich dat in een schreeuw, en een enkele keer tekent een voorzichtige glimlach zich af op een gezicht. Maar er is plaats voor hen bij God, en er is plaats voor hen in de kerk.

Contactpersoon:

Zorgdiaconaat: ‘jouw wereld, mijn wereld’