Energiefonds


HomeEnergiefonds

Energiefonds Samen VEG!

Samen gemeente zijn is naar elkaar omzien en lief en leed met elkaar delen. Financiële ondersteuning valt hier ook onder.

De afgelopen tijd worden we allemaal geconfronteerd met stijgende kosten van levensonderhoud door onder andere hoogoplopende energiekosten. De diaconie heeft speciaal hiervoor een tijdelijk energiefonds opgezet waar in geval van financiële nood een beroep op kan worden gedaan. Lees hier meer:  Energiefonds Samen VEG

Vragen om hulp is soms lastig, maar de diaconie vraagt u/ jou nadrukkelijk om u/ je te melden als financiële hulp nodig is.

Onze kerk kan en wil u hierbij ondersteunen!

Contact kan worden gelegd via de diaken zorgtaken Jan-Jaap Peters, uw wijkouderling of voorganger of door een bericht via onderstaand formulier:

Bovenstaande gegevens zullen volledig vertrouwelijk worden behandeld.