Commissies


HomeGemeenteCommissies

Commissie Meeleven

Het Comité Meeleven bestaat uit 60 bezoekdames en -heren. Ons werk bestaat uit het brengen van een bezoek bij mensen vanaf 75 jaar.

Vaak brengen wij mensen een bezoek ter gelegenheid van hun verjaardag, maar als mensen het op prijs stellen komen we vaker op bezoek. Ook degenen die uit het ziekenhuis zijn teruggekeerd of een jubileum vieren (en ons daarvan een berichtje sturen) worden bezocht.
Daarnaast krijgen eenmalig een bezoek, mensen die zich nieuw ingeschreven hebben bij onze gemeente als vriend of lid.

Eenmaal per jaar, meestal in het voorjaar houden we een gezellige ouderenmiddag. Deze middagen, die meestal door meer dan honderd mensen worden bezocht, zijn ongedwongen van karakter en mede daardoor voelen de ouderen zich weer eens lekker “ouderwets onder elkaar”. Het samen zingen, eten, elkaar en de dominee van dichtbij mee maken, naast een mooi programma, maakt dit alles tot een hoogtijdag.

Als Comité Meeleven hopen we dat we deze activiteiten nog lang kunnen voortzetten, ter bevordering van het onderling contact en tot opbouw van ons als gemeente.

Voor verder informatie kunt u zich richten tot:
M.L.H.M. Berends – van Gulick