Voorgangers


Over ons Voorgangers

Predikant Kasper Kruithof

 

Taken predikant:

  • Het verlenen en het coördineren van pastorale zorg en ziekenbezoek
  • Het voorgaan in erediensten, waaronder huwelijksdiensten en rouwdiensten
  • Het verzorgen van Bijbelstudies en meditaties en de gemeentelijke bidstond
  • Het verzorgen van de belijdeniscatechese

Wie is onze predikant:

Sinds augustus 2007 ben ik als predikant werkzaam in de Vrije Evangelische Gemeente en ik wil mij graag aan u voorstellen:

Mijn naam luidt Kasper Kruithof en ik ben in 1964 geboren te Wormerveer. Na mijn middelbare schooltijd ben ik in de slagerij gaan werken en ik heb ook een slagersvakopleiding gevolgd. Ik heb deze opleiding niet voltooid, omdat ik mij geroepen wist in de Gemeente van Christus werkzaam te willen zijn. Ik ben toen theologie gaan studeren aan de Rijksuniversiteit in Utrecht, en ik heb daar ook de kerkelijke opleiding van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten gevolgd.
In Utrecht heb ik mijn vrouw Anja (1966) ontmoet. Zij heeft ook theologie gestudeerd, en zij is parttime werkzaam als lerares godsdienst, momenteel in Elburg. In 1991 zijn wij getrouwd, en in 1993 hebben wij allebei onze opleiding voltooid.

Van 1993 tot 1999 ben ik als predikant werkzaam geweest in de Vrije Evangelische Gemeenten Yerseke en Wemeldinge, van 1999 tot 2007 als predikant in de Vrije Evangelische Gemeenten Gouda en Hendrik Ido Ambacht en vanaf 2007 als predikant in de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek.
Wij hebben drie kinderen: Anneke (1995), Ruben (1998) en Marije (2001). Onze oudste dochter is inmiddels getrouwd. En wij hebben een kleinzoon en een kleindochter. Onze zoon woont sinds eind 2019 op zichzelf in Oldebroek.

Pastoraat heeft mijn hart. Ik vind het fijn om aan de hand van het Evangelie met mensen op weg te gaan en hen vanuit Gods liefde te ondersteunen en te bemoedigen. Daarnaast vind ik het heerlijk om met de Bijbel bezig te zijn. Ik lees graag theologische boeken over allerlei onderwerpen die met de Bijbel en de maatschappij te maken hebben, en van daaruit geef ik graag onderwijs in en aan de gemeente.

Ik vind het een geweldig voorrecht om in de dienst van Jezus Christus te staan. Het is mijn verlangen dat velen Hem mogen leren kennen als de Verlosser en Heer van hun leven.
Zoals het motto van de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek luidt: Christus alles en in allen!

Vraag voor de predikant?

predikant@vegoldebroek.nl

Voorganger Peter Hartkamp

 

Taken voorganger:

  • Het coördineren van het jeugdwerk, zendingswerk, evangelisatiewerk en wijkenwerk
  • Het voorgaan in erediensten, waaronder huwelijksdiensten en rouwdiensten
  • Het verjaardagsbezoek aan 80-jarigen en ouder
  • Het verzorgen van catechese voor 16-jarigen en ouder
  • Het verzorgen van Bijbelstudies en meditaties en de gemeentelijke bidstond

Wie is onze voorganger:

Na 17 jaar werkzaam te zijn geweest bij de stichting Agapè als trainer/toeruster, mag ik sinds 1 september 2008  als Voorganger aan de Vrije Evangelische Gemeente van Oldebroek verbonden zijn.

Mijn naam is Peter Hartkamp, geboren in 1958 te Zwolle, maar mijn jeugd heb ik doorgebracht in Epe. Daar leerde ik ook mijn vrouw Marja (1961) kennen.
Toen wij trouwden in 1980 zijn we in Wapenveld gaan wonen. In diezelfde periode zijn we beiden tot persoonlijk geloof gekomen en wilden we graag ons leven in dienst van God besteden. In de eerste jaren van ons huwelijk heb ik in het bedrijfsleven gewerkt, maar we voelden ons geroepen om full-time bezig te gaan met evangelisatie en toerustingswerk. Zo zijn we uiteindelijk samen bij Agapè terecht gekomen. Tijdens onze Agapè-tijd heb ik ook een HBO theologie opleiding aan de Evangelische Theologische Faculteit gevolgd. Nadat ik deze opleiding voltooid had, groeide het verlangen om met de opgedane kennis en werkervaring in een gemeente aan de slag te gaan. Het verzoek van de Vrije Evangelische Gemeente om de taak van Voorganger te aanvaarden hebben we dan ook niet als toevallig ervaren.

Marja en ik zijn echte familiemensen. We zijn blij met de  vier kinderen die we  hebben gekregen. Drie van  hen zijn  inmiddels getrouwd en de teller  van het aantal  kleinkinderen staat  al  weer op acht. Wat een rijkdom!

Marja werkt als HR Recruiter op de afdeling Personeel & Organisatie bij het Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Oost.

Ik voel me een bevoorrecht mens. Wat is er mooier dan je te mogen inzetten voor de geestelijke opbouw van je medemens? Ik hoop dat mijn werkzaamheden in de V.E.G. Oldebroek er aan mogen bijdragen dat we, zowel persoonlijk als gezamenlijk, mogen groeien in liefde voor onze Redder en Heer Jezus Christus!

Op mijn website   www.peterhartkamp.nl  zijn preken, meditaties, columns en blogs van mij te vinden.

Vraag voor de voorganger?

voorganger@vegoldebroek.nl