Voorgangers


HomeOver onsVoorgangers

Voorganger Peter Hartkamp

 

Taken voorganger:

  • Het coördineren van het jeugdwerk, zendingswerk, evangelisatiewerk en wijkenwerk
  • Het voorgaan in erediensten, waaronder huwelijksdiensten en rouwdiensten
  • Het verjaardagsbezoek aan 80-jarigen en ouder
  • Het verzorgen van catechese voor 16-jarigen en ouder
  • Het verzorgen van Bijbelstudies en meditaties en de gemeentelijke bidstond

Wie is onze voorganger:

Na 17 jaar werkzaam te zijn geweest bij de stichting Agapè als trainer/toeruster, mag ik sinds 1 september 2008  als Voorganger aan de Vrije Evangelische Gemeente van Oldebroek verbonden zijn.

Mijn naam is Peter Hartkamp, geboren in 1958 te Zwolle, maar mijn jeugd heb ik doorgebracht in Epe. Daar leerde ik ook mijn vrouw Marja (1961) kennen.
Toen wij trouwden in 1980 zijn we in Wapenveld gaan wonen. In diezelfde periode zijn we beiden tot persoonlijk geloof gekomen en wilden we graag ons leven in dienst van God besteden. In de eerste jaren van ons huwelijk heb ik in het bedrijfsleven gewerkt, maar we voelden ons geroepen om full-time bezig te gaan met evangelisatie en toerustingswerk. Zo zijn we uiteindelijk samen bij Agapè terecht gekomen. Tijdens onze Agapè-tijd heb ik ook een HBO theologie opleiding aan de Evangelische Theologische Faculteit gevolgd. Nadat ik deze opleiding voltooid had, groeide het verlangen om met de opgedane kennis en werkervaring in een gemeente aan de slag te gaan. Het verzoek van de Vrije Evangelische Gemeente om de taak van Voorganger te aanvaarden hebben we dan ook niet als toevallig ervaren.

Marja en ik zijn echte familiemensen. We zijn blij met de  vier kinderen die we  hebben gekregen. Drie van  hen zijn  inmiddels getrouwd en de teller  van het aantal  kleinkinderen staat  al  weer op negen. Wat een rijkdom!

Marja werkt als HR Recruiter op de afdeling Personeel & Organisatie bij het Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Oost.

Ik voel me een bevoorrecht mens. Wat is er mooier dan je te mogen inzetten voor de geestelijke opbouw van je medemens? Ik hoop dat mijn werkzaamheden in de V.E.G. Oldebroek er aan mogen bijdragen dat we, zowel persoonlijk als gezamenlijk, mogen groeien in liefde voor onze Redder en Heer Jezus Christus!

Op mijn website   www.peterhartkamp.nl  zijn preken, meditaties, columns en blogs van mij te vinden.

Vraag voor de voorganger?

voorganger@vegoldebroek.nl