Diensten vanaf 26 juli 2020


HomeDiensten vanaf 26 juli 2020

Diensten en bidstond. 


Diensten.

De kerkenraad heeft besloten om op basis van aangepaste regelgeving en adviezen van het RIVM met betrekking tot samenzang en tevens de ervaringen die zijn opgedaan bij de recent gehouden rouw – en trouwdiensten om vanaf zondag 26 juli 2020 weer te starten met diensten waarbij bezoekers aanwezig kunnen zijn.

Dit is een aanpassing van hetgeen in de laatste nieuwsbrief is gecommuniceerd.

Vanaf zondag 26 juli 2020 zal het weer mogelijk zijn om de diensten te bezoeken.

Er kunnen maximaal 100 personen aanwezig zijn.

Hier zijn de kerkzaal en zitplaatsen inmiddels op ingericht.

Registratie en aanmelding is verplicht aangezien er samenzang plaatsvindt.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de diensten via het e-mailadres aanmelden@vegoldebroek.nl of telefonisch op donderdagavond na de bidstond van 20.00 – 21.00 op telefoonnummer 06-83293469.

Bij opgave graag voor – en achternaam vermelden en uw telefoonnummer.

Er zal een zo eerlijk mogelijke verdeling plaatsvinden tussen de aanmeldingen die via e-mail en telefoon binnenkomen.

Vanaf september zal de aanmelding via het aanmeldsysteem van de Scipio App worden georganiseerd. Hebt u hulp nodig bij de installatie of het gebruik van de app? Neem dan contact met ons op.

Tijdens de zomerperiode zal er voorlopig alleen een ochtenddienst worden gehouden, vanaf september hopen wij indien mogelijk weer 2 diensten te organiseren.

Wij vragen iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot uw eigen gezondheid, afstand en hygiënemaatregelen.

De zij-ingang bij de kosterswoning zal gebruikt worden als enige ingang.


Bidstond.

Vanaf donderdag 23 juli kan ook de bidstond weer worden bezocht. De bidstond zal in de kerkzaal worden gehouden om voldoende afstand te kunnen houden.

Aanmelden.

Vooraf aanmelden voor de bidstond is niet nodig. Bij binnenkomst zullen de namen van de bezoekers worden geregistreerd en zal er gevraagd worden naar uw gezondheid.

Wij vragen iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot uw eigen gezondheid, afstand en hygiënemaatregelen.

De zij ingang bij de kosterswoning zal gebruikt worden als enige ingang.