Vrij Evangelische Gemeente Oldebroek

Over ons

De Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek is een groep mensen die als kinderen van God één willen zijn, één in de naam van Jezus. Wij voelen ons verbonden met alle christenen die de Here Jezus als hun Verlosser aanvaard hebben.

Lees meer

Gemeente

De Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek is zendingsgemeente (zie beginselverklaring) Het gebied van arbeid der gemeente gaat verder dan de plaats, waar zij vergadert, want “de akker is de wereld”.

Lees meer

Jeugd

De Vrije Evangelische Gemeente heeft diverse clubs voor jongeren zoals Zondagschool, Catechisatie, Mini-VEJO, VEJO, Meer Dan Dit, Vakantiebijbelweek, Creche en Jongerpastoriaat.

Lees meer

Israël

Onze gemeente kent sinds 2012 een werkgroep die aandacht besteedt aan Israël. De werkgroep doet dit door het stimuleren en promoten van activiteiten die leiden tot een (nog) beter verstaan van wat de Bijbel zegt over Israël.

Lees meer

Agenda

In de agenda staan alle diensten, jeugddiensten, bidstonden, speciale diensten, BHV-rooster, het koffierooster en een rooster speciaal voor medewerkers.

Lees meer

Contact

De Vrije Evangelische Gemeente is gevestigd aan de Zuiderzeestraatweg 226 in Oldebroek. Voor e-mailadressen, telefoonnummers en contactpersonen kunt u op deze pagina terecht.

Lees meer

Agenda

Nieuws

Vrije Evangelische Gemeente op Facebook

Zondagavond is alweer de laatste zomeravonddienst. Deze avond gaan we op reis met... Jezus!
Ds. Oscar Lohuis zal deze dienst voorgaan, de samenzang wordt begeleid door het combo. Van harte welkom, de dienst begint om 19:00u, na de dienst is er weer een heerlijk kopje koffie of thee.
... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

GEMEENTEDAG

Zaterdag 2 september is het weer zover, de gezamelijke “Gemeentedag”.
Hiermee wordt de het nieuwe kerkelijke seizoen geopend voor leden en vrienden.
Tijdens deze middag, avond zullen verschillende activiteiten plaatvinden.
- 14.00 uur opening bij het kerkgebouw
- 14.15 uur vertrek wandelgroep. (10 km deel klompenpad)
- 14.15 uur vertrek fietsgroep toer (30 km met pauze)
- 14.15 uur vertrek racefietsgroep (60 km uitgezet door Gert Ruitenberg)
- 15.30 uur vrolijk theater voor kinderen van +/- 4 t/m 12 jaar
- 17.00 uur start BBQ
- 19.00 uur einde Gemeentedag samen opruimen
Zoals u ziet is er voor iedereen wat georganiseerd.
U kunt zich nog opgeven voor een activiteit middels het formulier in de hal of via e-mail. Oudere leden of minder validen die graag aanwezig willen zijn en geen vervoer hebben kunnen worden opgehaald en thuisgebracht. U kunt dan contact opnemen met Gert van Beek.
Mocht u opmerkingen of vragen hebben zie onderstaande gegevens. g.vanbeek@horticoop.nl of 06-10196625.
... Zie meerZie minder

Bekijk op Facebook

Online maandblad

U kunt via onze website het meest recente maandblad online bekijken. Naast dit online maandblad ligt het maandblad ook op zondag bij de deuren van de kerk.