Meldpunt vluchtelingenhulp


Meldpunt vluchtelingenhulp

 

Platform Oldebroek helpt Oekraïne via samenwerkende organisaties

De website “Oldebroek helpt Oekraïne” coördineert de hulpvraag en hulpaanbod voor Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Oldebroek.

Het meldpunt “Oldebroek helpt Oekraïne” is een initiatief van de samenwerkende informele vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Oldebroek (PIO), de kerken verenigd in het Diaconaal Platform gemeente Oldebroek (DPGO) en het Sociaal Team gemeente Oldebroek.


Laatste nieuws: (update april 2022)

Allereerst er komen nog steeds mensen naar Oldebroek en soms komen we hele trieste dingen tegen. Zo waren er afgelopen vrijdag (dus vandaag) nog mensen die aankwamen en niets meer hadden dan wat ze aan hadden en ook geen geld om iets te kopen. Vandaar dat we blij zijn dat we het noodfonds hebben en dank voor de giften die op dit moment gestort zijn maar de boodschap is dat we meer geld nodig hebben om de mensen te helpen en vandaar de oproep om het noodfonds onder de kerkleden onder de aandacht te brengen.

Het bankrekeningnummer voor het noodfonds Oldebroek helpt Oekraïne is:  NL 68 RABO 0189545852 t.n.v. Luctor et Emergo ( inzake Oldebroek Helpt Oekraïne). Giften zijn van harte welkom. Op deze manier aftrekbaar voor de belastingaangifte.

Dan is er ook nog steeds vraag naar huisvesting bij gastgezinnen. Mocht u dat overwegen zowel intern in huis of extern buiten de schil van uw huis meldt u zich dan aan via onze website www.oldebroekhelptoekraine.nl Vooral huisvesting tussen de 3 á 5 personen is ern nodig en van harte welkom.

De gastgezinnen worden ondersteund door buddy’s.

Hun taak is ondersteuning geven aan praktische zaken zoals:

  • Vervoer
  • Indien van toepassing ondersteunen in opvang van kinderen als ouders/moeder werk krijgt
  • Indien hier behoefte aan is, ondersteunen bij activiteiten
  • Regelmatig bij gasten informeren of het goed gaat met ze, of ze andere hulp/ondersteuning nodig hebben dan die het gastgezin kan bieden.

Bij deze ook een oproep dat we nog mensen nodig zijn die deze taken willen doen en ook dat kunt u melden via de website www.oldebroekhelptoekraine.nl

Dan is er a.s. zondag middag een kerkdienst die geheel in het Oekraïens wordt verzorgd in de Maranatha kerk op ’t Loo. Aanvang 14.30 uur.


Op dit moment zijn 3 stromen voor opvang van vluchtelingen die naar Oldebroek komen. Een via de veiligheidsregio, die worden opgevangen door de gemeente Oldebroek, een via de werkgroep (1) in Oosterwolde/Oldebroek/Noordeinde en ‘t Loo Oldebroek en een werkgroep (2) die dat doet voor Wezep/Hattemerbroek.
Er is een platform opgericht onder leiding van Burgemeester Tanja Haseloop-Amsing en zij wordt ondersteund door Stichting Present waar u melding kunt doen van materialen die u ter beschikking wilt stellen of hulp die u wilt leveren. Ook kunt u daar terecht voor hulp verzoeken. Henk van Os namens werkgroep 1 en Piet van Pelt werkgroep 2. Gerard van der Velde is contactpersoon voor alle kerken en maatschappelijke organisaties in gebied 2 en Gerrit Jan Veldhoen doet dat voor gebied 1. Kees de Jonge (namens PIO) beheert het noodfonds van OldebroekHelptOekraine.nl Alle informatie gaat via Facebookpagina Oldebroek Helpt Oekraïne, de website www.oldebroekhelptoekraine.nl en de Veluwe Koerier.