Kades


HomeGemeenteVerenigingenKades

 

STA STIL  en let op Gods wonderen.

Deze tekst komt uit het bijbel boek Job, hoofdstuk 37 vers 14.

 

Op het moment dat we als stuurgroep van Kades over het thema voor het nieuwe seizoen aan het nadenken zijn, zitten we (nog) midden in de Corona-crisis.

Een bizarre en spannende tijd.

Een tijd waarin we letterlijk stilgezet werden.

Stilstaan bij wat echt belangrijk is.

Stilstaan bij de vraag hoe het de komende tijd zal gaan.

Stilstaan bij wie voor jou belangrijk zijn en hoe je dat laat zien aan de ander.

Stilstaan bij wat je zelf de komende periode wil gaan doen.

Stilstaan bij … God

Stilstaan bij Gods wonderen

 

Zo kwamen we op het jaarthema: “Sta Stil” omdat we dit mooi vonden aansluiten.

Stil staan is ook je bezinnen, welke kant wil je op?  Vandaar het logo met de wegwijsborden.

Op de Kades avonden in het nieuwe seizoen zullen we steeds met elkaar Stil staan bij een bepaald thema.

We hopen dat jij er ook (weer) bij bent en ook voor elkaar wegwijzers kunnen zijn.

Bovenal zien we ernaar uit dat God ons door Zijn Woord de weg wijst

en dat we Hem samen kunnen danken (door onze liederen) voor het allergrootste wonder dat Hij ons een heel nieuw leven wil geven, door de Here Jezus, onze Redder, Herder en Heer.

 

Hierbij de data voor het nieuwe seizoen, waarin we D.V. weer bij elkaar gaan komen:

08 september   2020

13 oktober        2020

10 november    2020

08 december    2020

12 januari         2021

09 februari        2021

09 maart          2021

13 april             2021

Graag tot ziens in het nieuwe seizoen!

En natuurlijk alvast een mooie zomerperiode toegewenst.

Groet Stuurgroep Kades

Alofina, Evelien, Korine, Matje, Katrien, Carla en Marja