Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

Handelingen 1:8

Onze zendingswerkers


HomeGemeenteZendingZendingscommissieOnze zendingswerkers

De Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek is zendingsgemeente.

De Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek heeft de zending georganiseerd in de volgende commissies:

– Zendingscommissie, waaronder de zendingswerkers en thuisfrontcommissies(TFC) vallen. De TFC onderhoudt het contact tussen zendingswerker en gemeente.

Ook regelt zij diverse zaken voor de zendingswerker, zodat de zendingswerker zijn of haar werk voor de Heer kan blijven doen.

– De Oost-Europa Kommissie(DOEK)

– Coördinatie Team Evangelisatie (CTE)

 

Op dit moment zijn er 7 zendingswerkers(-echtparen) door onze Gemeente uitgezonden.

 

 

Temjen en Margriet in India

Ze verrichten inmiddels al meer dan 24 jaar hun goede werkzaamheden in India. Ze geven daar leiding aan een team in hun stad in het noordoosten van India. Ze werken in de sloppenwijken en de steengroeve met medische hulp en onderwijs voor de mensen daar en gaan ook naar bevolkingsgroepen en stammen in de overstroomde en ondergelopen dorpen van het delta gebied.

 

Herman en Gillian Spronk Globalrize, Kairos Cursus & Israël

Geven cursussen en trainingen. Ook bezoeken zij Israël om te helpen bij een verzorgingstehuis. Daarnaast doen zij coaching gesprekken via het internet. Herman doet ook aan straatevangelisatie in Harderwijk.

 

 

 

 

Chana Kelman, Israël Kotev & NEM

Vrijwilligerswerk en zorgverlening via de Near East Mnistry (NEM) bij de stichting Elah met hulp aan holocaustslachtoffers. Een parttime baan van negen uur per week in de zorg en thuishulp voor de Bituach Leumi (zorgverzekering). Samenwerking met Joodse organisaties die vrijwilligers vanuit het buitenland krijgen.

 

 

Joop en Hannie Franken WEC-Nederland

Zij bezoeken het AZC Dronten. Verrichten hulp bij IND-gesprekken en andere praktische zaken zoals hulp bij verhuizing en materiele hulp van goederen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

 

 

 

Henk en Agnes Brink YWAM & SMI

Henk en Agnes Brink werken sinds 2010 bij Youth With a Mission. Vanuit Heerde investeren ze in binnen- en buitenland om invulling te geven aan de Grote Opdracht: Ga en maak discipelen van alle volken.

 

 

 

 

Aart en Maria Elbertsen Operation Rescue

Door middel van evangelisatie, training en toerusting met mensen in contact komen en hen in contact brengen met Jezus, en anderen stimuleren om te getuigen van Gods liefde.

 

 

 

Mark en Jannine van Woerden IkzoekGod.nl & Naar House

Werkzaam als Projectcoördinator Media/Audiovisueel bij Agapè in het team van internet evangelisatie (www.ikzoekGod.nl). Is bezig met het maken van filmpjes om te evangeliseren op het internet. Wil op een creatieve manier mensen bereiken met de Bijbelse boodschap van hoop en mensen prikkelen om hierover na te denken. Zie www.janninevanderpol.wordpress.com

 

 

Onze zendelingen zijn afhankelijk van giften. Voor het overmaken van een gift kan gebruik gemaakt worden van rekeningnummer NL94 RABO 0348 4114 99. Is de gift ten behoeve van een specifieke zendeling, vermeld dan de achternaam bij de omschrijving.

Wilt u bidden voor onze zendelingen? Bid dat zij in alle werkzaamheden God als hulp en kracht mogen ervaren en dat zij Gods liefde mogen laten zien aan de mensen om hen heen.

Zendelingen  Rekeningnummer  Ten name van  Projectnaam 
Agnes en Henk Brink  NL 94 RABO 0348411499   Zendingscommissie VEG Oldebroek   “Discipling all Nations” 
Maria en Aart Elbertsen  NL 26 RABO 0365 9805 87  Stichting Operation Rescue  Operation Rescue 
Hannie en Joop Franken  NL 94 RABO 0348411499   Zendingscommissie VEG Oldebroek  “Vluchtelingen” 
Chana Kelman  NL 94 RABO 0348411499   Zendingscommissie VEG Oldebroek  “Project Shalom” 
Margriet en Temjen Longkum  NL 94 RABO 0348411499   Zendingscommissie VEG Oldebroek   ”YWAM Noord Oost India” 
Gilian en Hermen Spronk  NL 94 RABO 0348411499  Zendingscommissie VEG Oldebroek  “WEC, Herman en Gillian Spronk” of“ WEC project 190501”. 
Jannine en Mark van Woerden  NL 94 RABO 0348411499   Zendingscommissie VEG Oldebroek  “Ik zoek God code 403” 

 

 

Contactpersoon is Berend-Jan (zendingsouderling@vegoldebroek.nl). Voor vragen kunt u bij hem terecht.