Zendingscommissie


HomeGemeenteZendingZendingscommissie

De zendingscommissie coördineert alles wat met zending te maken heeft, ook onderhoudt ze de contacten met de zendingswerkers. Niet alleen de zendingscommissie en de TFC’s zijn verantwoordlijk voor de zendingswerkers, maar wij als gemeente ook.
Gebed en ondersteuning van de zendingswerkers blijft nodig.

De belangrijkste taken:
– Levend houden van het zendingsbevel uit Mattheus 28 in de gemeente: “Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen”
– De gemeente informeren over en betrekken bij het zendings- en evangelisatiewerk.
– De gemeente oproepen en stimuleren het zendingswerk wereldwijd en in de regio te ondersteunen, met name de eigen zendings- en evangelisatiemensen; dit door voorbede en anderszins.

 

Leden en functies van de zendingscommissie:

  • Bart Hamer voorzitter
  • Henri Spronk penningmeester
  • Berend Jan ouderling zending en evangelisatie
  • Mirjam Boswijk
  • Hennie Schreurs
  • Bart Schoonhoven
  • Jolanda Wolf

Overig:
Niet alleen de zendingscommissie is verantwoordelijk voor de zendingswerkers, maar wij allen gezamenlijk. Gebed en ondersteuning van de zendings- en evangelisatiewerkers blijft ten allen tijde nodig.
Het rekeningnummer van de zendingscommissie is:

NL94 RABO 0348 411 499, Rabobank Noord Veluwe t.n.v. Zendingscommissie VEG Oldebroek