Is zending iets voor mij?


HomeGemeenteZendingZendingscommissieIs zending iets voor mij?

De Vrij Evangelische Gemeente (VEG) Oldebroek is een zendingsgemeente. Op dit moment zijn er 7 zendingswerkers vanuit onze gemeente actief in binnen en buitenland. Maar ondanks het feit dat deze zendelingen nog lang niet aan stoppen denken vinden we het als gemeente belangrijk om na te denken over vernieuwing. We willen jou graag uitdagen om na te denken over zending en evangelisatie.
Je hebt waarschijnlijk zelf meer met zending dan dat je denkt. Want hoe denk je dat het evangelie ooit hier terecht is gekomen? Juist door zending! Door mensen die hun leven hebben gewijd aan het verspreiden van de boodschap van Jezus en wat Hij voor ons gedaan heeft. En dankzij die vroegere zendelingen mogen wij nu hier God kennen en leven vanuit zijn genade. Wat een voorrecht is dat!
Maar er zijn nog altijd miljoenen mensen over de hele wereld die nog nooit deze fantastische boodschap gehoord hebben. Terwijl dit wel een opdracht is van Jezus, in Mattheüs 28 vers 19 staat: “Gaat heen en maak alle volken tot mijn discipelen.” Dit stuk is ook wel bekend als het zendingsbevel, Jezus roept ons op om aan iedereen het evangelie te verkondigen.
In Mattheüs 24 vertelt Jezus over de eindtijd en ook hier komt het verkondigen van het evangelie aan alle volkeren naar voren. Jezus vertelt ons hier over verschillende tekenen voordat hij terug zal komen. Het betreft hier veel zaken waar wij geen invloed op hebben zoals: aardbevingen, oorlogen en geruchten daarover, verschillende ziektes en het kwaad zal toenemen. Maar Hij vertelt ons ook iets waar wij wel invloed op kunnen hebben, namelijk het verspreiden van het evangelie onder alle volkeren! Want als alle volken van Hem gehoord hebben, dan komt Hij terug!

De VEG-Oldebroek vindt de Bijbelse opdracht om het evangelie te verkondigen erg belangrijk en heeft daarom ook besloten aan dit onderwerp nog meer aandacht te geven en een actieve rol in te nemen voor mensen die zich hierdoor aangesproken voelen te helpen.
Dit betekent niet dat we de tickets naar een ver land al klaar hebben liggen maar wel dat we je willen begeleiden in dit proces. De VEG heeft veel contacten met verschillende organisaties en ook onze eigen zendingswerkers kunnen je hiermee helpen. Laten we eens beginnen met wat verkennende gesprekken, en gebed om Gods leiding hierin. Misschien is het goed om een DTS (Discipelschap Training School) te volgen, wie zal het zeggen. Maar wat er ook moet gebeuren de VEG wil er voor je zijn, in advies, gebed maar ook financieel, want de VEG heeft speciaal hiervoor een bedrag gereserveerd om jou op weg te helpen.

Wil je meer weten, heb je vragen of twijfels neem gerust contact op met de zendingscommissie van de VEG-Oldebroek.

Contactpersonen:

  • Bart Hamer
  • Beren Jan Spijkerboer