Fotoverslag zending en evangelisatie seizoen 2017/2018


HomeGemeenteZendingZendingscommissieFotoverslag zending en evangelisatie seizoen 2017/2018

Zending en evangelisatie

Kairos-cursus in oktober en november 2017 door de gezamenlijke kerken gedragen.

2 december 2017 De kerstmarkt voor onze zendingswerkers

24 december 2017 IECO en de kerstzangdienst op landgoed ‘t Loo

Veel mensen in en buiten de tent bij de kerstzangdienst op landgoed ‘t Loo

30 januari 2018 een avond met de thuisfrontcommissies van zendelingen in VEG-Oldebroek en Luctor

30 januari 2018 op de avond met de thuisfrontcommissies wisselen we informatie uit met elkaar

17 februari 2018 Stampottenbuffet van DOEK met de opbrengst voor Roemenië

17 februari 2018 Stampottenbuffet van DOEK met een feestelijke toetje als afsluiting

24 maart 2018 De Veluwse Passion met de stoet mensen en het kruis onderweg

24 maart 2018 De Veluwse Passion met het kruis bij de Talter in Oldebroek

1 april 2018 IECO en de Sing-inn in de tent op de motorcrossbaan Oldebroek

21 mei 2018 Spreker op de Openluchtdienst 2e pinksterdag bij Hoekert

21 mei 2018 Openluchtdienst 2e pinksterdag bij Hoekert

21 mei 2018 De pinkstermarkt van DOEK bij Hoekert met de opbrengst voor Roemenië 2e pinksterdag

10 juni 2018 IECO en de openluchtdienst in het Oldebroeker bos

 

 

 

 

 

 

 

 

26 augustus 2018 IECO en de openluchtdienst in De Hagen Oldebroek

 

 

 

 

 

 

 

 

26 augustus 2018 Het kindermoment en de spreker in de openluchtdienst De Hagen Oldebroek