Oproep


HomeGemeenteZendingCoördinatieteam EvangelisatieOproep

Gezien de geplande activiteiten zal iedereen begrijpen, dat het voor deze mensen moeilijk wordt dit te realiseren. Wij hebben hiervoor de hulp van meerderen nodig!
Lieve mensen, wij hebben allemaal gaven en talenten gekregen, waar we ook verantwoordelijk voor zijn naar onze Schepper toe. Mensen zijn erg goed in zich te verontschuldigen achter van alles. Ook in de Bijbel staan hier voorbeelden van. De Here Jezus keurt dit af.

Hebben wij dan geen verdriet om die ander, die voor eeuwig verloren gaat? Een zekerheid is, dat de meest waardevolle zegeningen van onze grote God en Vader pas zichtbaar worden als we waarheden uit de Bijbel praktisch toepassen.

Wat zal het Hem een verdriet doen, dat Hij ons alles heeft gegeven om ongelovigen tot Jezus te leiden, maar wij houden het binnen onze kerkmuren. De vreze des Heren zal een zichtbare, praktische levensstijl moeten zijn/worden.

Helpt u mee? Lees eens Jac.2:13-21 en Joh. de Heer Lied 151.

De voorzitter.