Coördinatieteam Evangelisatie


HomeGemeenteZendingCoördinatieteam Evangelisatie

Op grond van Gods Woord de Bijbel, de Beginselverklaring en de missie en visie van de VEG Oldebroek, stelt de gemeente zich m.b.t. evangelisatie het volgende ten doel:

Het Evangelie van Jezus Christus uitdragen in woord en daad:
* op een manier die aansluit bij de leefwereld van de te bereiken doelgroep;
* maar ook aansluit bij de identiteit van de V.E.G. Oldebroek aan mensen in onze leefwereld;
* die de Bijbelse boodschap niet (goed) kennen;
* of het Evangelie nog niet goed begrepen hebben;
* en aan hen die hun geloof zijn kwijt geraakt, zodat ze tot geloof kunnen komen in Hem en uiteindelijk een plaats vinden in een christelijke gemeente.

Om deze doelstelling te verwezenlijken zijn er in onze gemeente diverse werkgroepen actief. Het is de bedoeling dat deze werkgroepen zo zelfstandig mogelijk functioneren. De activiteiten worden gecoördineerd door het Coördinatieteam Evangelisatie. Dit team draagt zorg voor coördinatie, coaching en toerusting, financiële zaken en de terugkoppeling naar de kerkenraad.

Het coördinatieteam bestaat uit de volgende personen
Angela van Loo secretaris jcvanloo@gmail.com
Bart Hamer ouderling zending/evangelisatie evangelisatieouderling@vegoldebroek.nl
Peter Hartkamp voorzitter (namens de voorgangers)
Evelyn Heshusius

Werkgroepen
Operation Rescue Aart Elbertsen, Albert Sloots, Frank van de Brink, Willem Spijkerboer, Wim Pruim, Helmig Kragt en Albert Hartemink
VEG Openluchtdiensten Evert Grolleman
IECO Eindsamenkomst Evert Grolleman
IECO Markten Evert Grolleman
IECO Alpha vacant
LOCO Gertie Kolkmanen Herman Reurink
Zondagdiensten Landgoed ’t Loo Helmig Kragt en Evert Grolleman
Evangelisatiezondag Leden CTE
Internetevangelisatie “Eerlijk over God”  Herman en Johannes Kroes, Peter Hartkamp en Jannine van der Pol

Kerstnacht dienst Landgoed ‘t Loo