Nieuws van Kades


HomeNieuws van Kades

Het thema dat we hebben gekozen voor het komende Kades-seizoen 2020-2021 is:

“Sta  stil  en  let op Gods wonderen”.     

Deze tekst komt uit het bijbel boek Job, hoofdstuk 37 vers 14.

Stil staan bij wat echt belangrijk is.

Stil staan bij de vraag hoe het de komende tijd zal gaan.

Stil staan bij wie voor jou belangrijk zijn en hoe je dat laat zien aan de ander.

Stil staan bij wat je zelf de komende periode wil gaan doen.

Stil staan bij … God

Stil staan bij Gods wonderen

Stil staan is ook je bezinnen, welke kant wil je op? Vandaar het logo met een wegwijsbord.

MAAR …

Als Stuurgroep hebben we de afgelopen gekeken naar wat mogelijk is om samen te komen in de kerkzaal en daarbij overleg gehad met de koster. 

We hebben ons afgevraagd of er in deze setting wel de mogelijkheid is voor echte ontmoeting, gezelligheid bij de koffie en interactie zonder dat je het risico loopt besmet te worden of de Corona maatregelen overtreedt. 

Onze conclusie is dat Kades dan eigenlijk Kades niet meer is.

En daarom hebben we  als Stuurgroep na  veel  wikken  en wegen helaas het besluit moeten nemen om NOG NIET te starten in september 2020.

We zijn dus letterlijk STIL gezet. 

EN TOCH …

Hopen we D.V. vanaf  januari 2021 de Kades avonden weer te starten. Uiteraard is dit afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Corona virus.

We zien er naar uit om elkaar dan weer ècht te ontmoeten, elkaar te spreken, van elkaar te leren, een bakkie koffie te drinken, samen de bijbel samen te openen en te zingen.

En ondertussen: “Sta stil en let op Gods wonderen”

De Kades avonden die nu gepland staan zijn:

12 januari        2021

09 februari       2021

09 maart          2021

13 april             2021

 Heb je vragen en/of ideeën om elkaar op een andere manier te ontmoeten, mail dan naar
Kades@vegoldebroek.nl 

Groet, Stuurgroep Kades (Alofina, Carla, Evelien, Katrien, Korine, Matje, Marja)