Memo 14 coronamaatregelen


HomeMemo 14 coronamaatregelen

Memo 14 coronamaatregelen.

Update per 30 november 2021

Vanaf zondag 28 november 5:00 uur geldt dat na 17:00 uur er een gedeeltelijke lockdown is ingegaan. Deze maatregelen gelden voorlopig tot zondag 19 december a.s. waarbij rond 14 december er een nieuw moment komt waarop de overheid opnieuw zal aangeven wat wel/niet mogelijk is.

Besluit Kerkenraad:

De kerkenraad heeft besloten om per direct alle kerkelijke activiteiten die na 17:00 uur doordeweeks en op zondag plaats vinden in of rondom het kerkgebouw te annuleren. Voorlopig geldt dit besluit tot en met zondag 19 december a.s. (voor alle duidelijkheid hebben wij besloten dat voor zondag 19 december eveneens de maatregelen van toepassing zijn).

Eerder hebben wij aangegeven dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten. Deze toegangscontrole zal dan ook niet toegepast worden zolang de overheid ons dit niet verplicht. Op moment dat er een verplichting, zal de kerkenraad zich dan beraden hoe met deze verplichting om te gaan.

Toelichting:
Het besluit betekent:
– De avonddienst om 19.00 uur wordt enkel online uitgezonden zonder bezoekers
– De bidstond wordt online gehouden zonder bezoekers
– De kerk na 17:00 uur gesloten is voor activiteiten

Aandachtspunten:

 • De verkoop van collectemunten (a.s. donderdag 2 december) gaat niet door
 • Triple F kan niet op vrijdagavond samenkomen
 • De voorkeur heeft het om vergaderingen online te houden. Als dit niet mogelijk is, kan dit thuis plaats vinden als er niet meer als 4 personen aanwezig zijn

 • Dienst op zondagochtend:
 • In de dienst zijn 100 bezoekers welkom (dit aantal is inclusief kinderen en exclusief medewerkers)
 • Voor de dienst geldt een aanmeldingsplicht
 • Via scipio app
 • Op donderdagavond tussen 20:00 en 21:00 uur kan er telefonisch aangemeld worden op nummer 06-83293469
 • Email: aanmelden@vegoldebroek.nl
 • Aanmeldingen via scipio of email sluiten op zaterdagavond om 20:00 uur
 • Tijdens de geldende maatregelen is enkel de zij-ingang van de kerk open om zodoende de registratie goed te laten verlopen
 • Als u uw plaats op zoekt in de kerkzaal, probeer dan zo min mogelijk voor elkaar langs te gaan in de banken of rijen stoelen.

Voor activiteiten die plaats kunnen vinden in ons kerkgebouw, gelden de volgende maatregelen:

 • tijdens het betreden van het kerkgebouw en alle verplaatsingen binnen het gebouw moet er een mondkapje gedragen worden
 • In alle gevallen dienen de basis coronaregels in acht genomen te worden:
 • Als u niet fit of verkouden bent, blijft u thuis
 • Uw handen desinfecteren bij binnenkomst
 • Ruime afstand houden (minimaal 1,5 meter zo mogelijk meer afstand)
 • Geen fysiek contact zoals bijv. handen schudden

Na 14 december a.s. zullen wij u zo snel mogelijk informeren hoe wij dan om kunnen gaan met de coronamaatregelen. Als u vragen heeft of een activiteit rond de kerst wel of niet georganiseerd kan worden, verzoeken wij u contact op te nemen met ons om af te stemmen wat wel/niet kan.


Aangezien er in de ochtenddienst nog steeds bezoekers mogen komen, hebben wij besloten om het liturgisch centrum te laten zoals het nu is. Vanaf zondag 19 december wordt het liturgisch centrum in kerstsfeer gebracht.


Graag willen wij benadrukken als u zich niet prettig voelt om in de kerk aanwezig te zijn in de ochtenddienst, wij u uitnodigen om de diensten via de website of youtube (livestream) te volgen. Uw eigen gezondheid en veiligheid staan altijd voorop waarbij verwacht wordt dat u ook aan uw naaste denkt.


Opmerkingen:

 • Tijdens de diensten worden cameraopnamen gemaakt voor de livestream
 • Ondanks de zorgvuldigheid van de cameramensen, kan het voorkomen dat u in beeld komt. Het is niet mogelijk om maatregelen te treffen dat u onherkenbaar in beeld komt
 • Als u aanwezig bent in de dienst, geeft u aan geen bezwaar te hebben dat u mogelijk in beeld komt
 • Er gelden geen beperkingen voor crèche en zondagschool.
 • Voor rouw- en trouwdiensten zijn 100 bezoekers (exclusief medewerkers) welkom
 • Bij rouwdiensten is het niet mogelijk om na afloop een broodmaaltijd te gebruiken in ons kerkgebouw
 • Voor combo geldt, er mogen zoveel comboleden deelnemen als op de plek van het combo kunnen staan met dien verstande dat de 1,5 meter in acht genomen dient te worden.
 • Als er zangers, blazers, enz. meewerken aan de dienst, dienen zij ook de 1,5 meter in acht te nemen.

Afsluiting:
Biddend met verdriet in ons hart hebben wij deze besluiten genomen. Wij voelen met u mee dat de huidige situatie het uiterste van ons allen vraagt. Wij roepen u op om eensgezind te blijven en om te kijken naar elkaar. Zeker ook in de komende tijd waarin wij de vreugde en de genade van de geboorte van onze Heer en Heiland Jezus Christus mogen gedenken en vieren.
Wij bidden onze Hemelse Vader voor een oplossing voor de corona situatie en bescherming voor een ieder.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Als u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u deze via info@vegoldebroek.nl aangeven of via uw wijkouderling.
Deze memo is al gedeeld met een groot aantal belanghebbenden, maar is ook goed te weten voor iedereen die betrokken is bij onze gemeente.


In onderstaande bijlage vindt u de betreffende informatie aangepast per 30 november 2021

V02_Memo_14_coronamaatregelen_20211129