Kairos Cursus 2023


HomeKairos Cursus 2023

Kairos cursus

Wil je een verschil maken?

Dan is de Kairos cursus geschikt voor jou. En de Kairos cursus is verkort!

Nu in 5 dinsdagavonden en een zaterdag Gods liefde en plan voor jou en de wereld ontdekken.

Ontdek ook de rode draad van Genesis tot Openbaringen.


Van 26 september t/m eind 25 nov. organiseert de VEG-gemeente Oldebroek weer een Kairos cursus.

Op 26 september is er een informatieavond in de kerk, waarbij een uitgebreide introductie over de cursus wordt gegeven. Je kunt dan vrijblijvend een kijkje nemen en meer horen over de cursus. Noteer alvast de volgende data: Intro – di 26 sept. aanvang 19.30 uur. Overige dinsdagavonden in het kerkgebouw zijn: 3, 10 & 31 okt; 14 & 21 nov. Zaterdag 25 nov. van 9.00 – 16.30 uur op Heidebeek in Heerde

Voor overige informatie en/of aanmelding c.q. promo video zie: https://simplymobilizing.nl/ of neem contact op met Bart Hamer, Henk Brink of Herman Spronk of email: kairosoldebroek@gmail.com

“De cursus is een wake-up call voor de christen van nu

 in een wereld die snel verandert!” Hilde


Inhoud Kairos cursus

Een boeiende cursus van zeven lessen waarbij je naar de wereld gaat kijken vanuit Gods perspectief:

– Ontdek de rode draad van Genesis tot Openbaringen

– Zie de ontzagwekkende vooruitgang van het christelijk geloof in de wereld

– Onderzoek de uitdagende, maar bereikbare laatste frontier van wereldzending

– Ontdek jouw aandeel en plek in de groei van Gods koninkrijk op aarde en hoe om te gaan met mensen van andere culturele achtergronden in ons eigen land

– Leer van aansprekende zendelingen, theologen en geschiedkundigen

De Kairos Cursus is ontworpen om een solide basis te leggen in het leven van de gelovige en de lokale kerk in wereldzending. Vanuit deze basis kan er een opwindende en betekenisvolle zendingsinspanning ontstaan naar mensen van elke culturele achtergrond ver weg of in ons eigen land.