Israelzondag 27 september


Israelzondag 27 september

ISRAËL GODS OOGAPPEL

..want wie u (de Joden) aanraakt, raakt Zijn (Gods) oogappel aan…Zach. 2:8

ISRAELZONDAG
De laatste zondag van september: D.V. 27 september is gewoontegetrouw onze Israëlzondag. Ds. Willem J.J. Glashouwer hoopt in de morgendienst voor te gaan met als thema: Jeruzalem, stad van de grote Koning. Aanvang van de dienst is 09.45 uur.
Ds. Willem J.J. Glashouwer was voorheen werkzaam voor de EO. Bekende programmaseries uit die tijd waren: ‘Het Ontstaan van de Bijbel’ en ‘Het Ontstaan van Israël’. Hij is tevens medeoprichter van de Evangelische Hogeschool en de Christelijke School voor Journalistiek. Ds. Glashouwer was vervolgens tien jaar voorzitter van Christenen voor Israël. Nu is hij president van Christians for Israel International’ en betrokken bij het werk in tientallen landen.
Ds. Glashouwer is auteur van:

Zondagavond hopen we een zangdienst te houden met daarin liederen over Israël. De meditatie zal br. Kees Morren verzorgen. Aanvang van deze dienst is 19.00 uur. Begeleiding in de ochtenddienst door organist dhr. Jan Schutte, in de avonddienst door organist Bert-Jan van der Weerd en zijn dochter Hester van der Weerd op viool. Het collectedoel is onze partnergemeente Netivyah en stichting Elah, de stichting waarvoor zr. Chana Kelman werkzaam is.
Fotobijschrift: De heilige stad. In het Ikonenmusuem in Kampen was onlangs dit zeldzaam grote doek te zien. Het is een landkaart van de stad Jeruzalem. In het midden zien we de ommuurde stad met daarin de Grafkerk. Geen natuurgetrouwe plattegrond maar afgebeeld zijn belangrijke gebouwen en gebeurtenissen uit de Bijbel. Zoals onder meer de kruisiging van Christus en de opstanding. Geheel boven aan is de rivier de Jordaan te zien waar Johannes Christus doopt. Ook zijn er enkele ikonen op afgebeeld waaronder Het Ontslapen van de Moeder Gods en Joris en Demetrius. Dit doek is vervaardig voor pelgrims en is niet bevestigd op een plank zodat deze opgerold en mee terug genomen kon worden naar Rusland.


Ook wij zijn onderweg op onze levensreis, niet naar Rusland maar naar het Hemels Jeruzalem.

Lichtstad met uw paarlen poorten

Wond’re stad zo hoog gebouwd

Nimmer heeft men hier op aarde,

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Heilig oord vol licht en glorie

Waar de boom des levens bloeit

En de stroom van levend water

oor de gouden godsstad vloeit.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,

Luist’ren naar zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen

In het nieuw Jeruzalem.

Schoon tehuis voor moede pelgrims

Komend uit de zandwoestijn,

Waar zij rusten van hun werken

Bij de springende fontein.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,

Luistrend naar zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen

In het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen

Straks vereend te zijn met Hem

In die stad met paarlen poorten

In het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,

Luistrend naar zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen

In het nieuw Jeruzalem.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,

Luist’ren naar zijn liefdestem.

Daar geen rouw meer en geen tranen

In het nieuw Jeruzalem.

Glorieklokken 52

Lees hieronder het hele bericht.

bijdrage website Israelzondag 2