Bijbelstudie VEG en Luctor


HomeBijbelstudie VEG en Luctor

Titel: Bijbelstudie boek Ruth, deel 1 op 29-9-2021

De opkomst op de eerste avond in het kader van de gezamenlijke Bijbelstudies voor de VEG en Luctor was zeer bemoedigend. Er waren tussen de 30 en 40 mensen aanwezig.

Voor degenen die er niet bij konden zijn, is er de mogelijkheid de video-opnames te bekijken.

Het zijn 2 filmpjes:


De volgende avond is op 12 oktober met als thema: “De Bijbel (titel: Gods Woord bewaren)” en wordt verzorgd door de VEG.

Hieronder nog even de data:

Waar en wanneer

Hierbij een overzicht van de geplande datums en onderwerpen:

Vrije Evangelische Gemeente
Sprekers: Kasper Kruithof en Peter Hartkamp (voorgangers VEG)
Datum Onderwerp binnen het thema: discipelschap
14-09-2021 Gebed (titel: Heer, leer ons bidden)
12-10-2021 Bijbel (titel: Gods Woord bewaren)
09-11-2021 Gebed (titel: Samen met alle heiligen)
11-01-2022 Getuigenis (titel: U zult mijn getuigen zijn)
08-02-2022 Heilige Geest (titel: Wordt vervuld met de Geest)
08-03-2022 (Geestelijke) Strijd (titel: Strijd de goede strijd)
Luctor et Emergo
Spreekster Gieneke Sneller-Vrolijk
Datums Onderwerp
29-09-2021 Bijbelboek Ruth
27-10-2021
24-11-2021
26-01-2022 Bijbelboek Haggai
23-02-2022
30-03-2022

Alle avonden worden gehouden in Oud Luctor en beginnen om 19:30 en eindigen rond 21:30 waarbij er halverwege weer koffie en thee wordt aangeboden.

Doe mee!

We nodigen u van harte uit om deel te nemen en samen de wil van onze Heer te zoeken vanuit zijn Woord. Doet u mee? Vanuit beide gemeentes kan iedereen deelnemen aan elke avond.
We hopen u dan te ontmoeten.

Hartelijke groet,

Kasper Kruithof, Peter Hartkamp, Alex Spijkerboer, Gieneke en Reyer Sneller