Brochure huwelijk


HomeOver onsStudies en brochuresBrochure huwelijk

In deze brochure willen we graag met elkaar nagaan wat de bijbel zegt over het huwelijk. Als bijlage vinden jullie enkele beleidsbeslissingen die de kerkenraad heeft genomen met betrekking tot het huwelijk, het huwelijksformulier en een voorbeeldliturgie die gebruikt worden in de huwelijksdiensten in onze gemeente, en achterin de brochure treffen jullie een literatuurlijst aan.

BROCHURE_HUWELIJK