Van de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek (IECO)


HomeGemeenteZendingCoördinatieteam EvangelisatieVan de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek (IECO)

Evangeliseren is medelijden hebben met mensen die niet geloven in God en het evangelie van de Here Jezus, en dit ook in daden omzetten. De realiteit is mensen erop willen wijzen, dat er maar twee wegen zijn die leiden naar de eeuwigheid.

Er van overtuigd zijn, dat in veel contacten tegelijkertijd satan ook bezig is mensen te inspireren met van alles, smoesjes b.v. en er vooral niet op in te gaan.
Omzien naar elkaar! Zodat hun leven wat opgevrolijkt wordt. Bovenal willen wij de liefde van onze Heer en Heiland delen met elkaar.

Het bestuur

Helmig Kragt
Zomerdijk 84
Noordeinde
Voorzitter/ penningmeester (VEG)

Stiana Wessels
Stationsweg 16
Oldebroek
Secretaris (Geref. PKN)
E-mail: g.wessels@chello.nl

Frank v.d. Brink
V. Asch v. Wijcklaan 47 Oldebroek
Bestuurslid (VEG)
E-mail: f.brink15@upcmail.nl

Gre van de Maaten
v. Asseltweg 6 Oldebroek
Bestuurslid (Ned. Herv. PKN)

Hennie van Olst
Mheneweg Zuid 22 Oldebroek
Bestuurslid (Ned. Herv. PKN)

Piet Wastenecker
Klocklaan 9
Oldebroek
Bestuurslid (Luctor)
E-mail: p.wastenecker@chello.nl

Geesina Stam
Mezenhof 18 Hattemerbroek
Bestuurslid (Luctor)