Nieuws


Gemeente Zending Coördinatieteam Evangelisatie Nieuws

CTE TEAM (Coördinatieteam Evangelisatie)

NIEUWS VAN HET CTE-TEAM

Van de commissie

Broeders en zusters

Hoe geef ik (Aart Elbertsen) op een half A4’tje alle activiteiten weer die ik de voorbije zomer heb ondernomen? Ik waag een poging!

Het begon allemaal in mei toen we met een groep van twee Vlamingen en twee Nederlanders ruim een week naar Roemenië (Solovästru en Lunca Mores) zijn geweest. Daar hebben we negen tieners /jeugd getraind en voorbereid op de activiteiten die we in augustus zouden gaan doen, maar daarover straks meer.

Naast alle eendaagse acties zijn we in juni een week naar Assen geweest om daar in de week voorafgaande aan de TT toerusting te geven aan de plaatselijk medewerkers (± 40), en op het Koopmansplein de bikers en het andere publiek in contact te brengen met het evangelie. Omdat we daar bikers uit heel veel landen ontmoeten, Rusland, Engeland, Duitsland, België, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Italië en ga zo maar door, is dat altijd weer een hele uitdaging.

Daarna ben ik met een team van zes Nederlanders en twee Vlamingen (waarvan 1 hoogleraar aan de universiteit van Leiden) naar de Gentse Feesten geweest. Juist in de studentenstad Gent kwam onze hoogleraar goed van pas. Onder het genot van een kopje koffie, die we onze gesprekspartners aanboden, zijn heel veel goede diepgaande gesprekken gevoerd en konden we met veel mensen bidden.

’s Middags konden we de thuis- en daklozen in het Maria Hendrikapark een boterham, koffie of iets anders (water) te drinken aanbieden en een praatje maken over hun omstandigheden en het evangelie.

Het is verbazingwekkend te ontdekken met hoe weinig deze mensen tevreden zijn, een beetje aandacht en iets te eten, maar ook hoe gemakkelijk je met hen van gedachten kunt wisselen over geloven.

Na een drukke voorbereidende periode, die tussen alle andere activiteiten doorliep, konden we in augustus eindelijk richting Roemenië vertrekken met dezelfde mensen die ook in mei waren mee geweest. We gingen met goede moed op stap maar in Hongarije ging het mis, daar begaf de koppeling van de bus het.

Na een extra overnachting en ruim  € 500,- armer konden we de volgende morgen weer door naar Solovästru, waar we een dag te laat aankwamen. De geplande herhaling van de toerusting in mei kon dus niet doorgaan en we moesten de volgende morgen starten met de kinderprogramma’s, in drie dorpen.

Maandag en dinsdag in Solovästru, dinsdagavond in Turca Mores en woensdag en donderdag in Idese (zo spreek je het uit). Maandag- en woensdagavond hebben we schoenendozen ingepakt, die we aan ruim 140 kinderen mochten weggeven. In totaal hebben we ruim 160 kinderen en ± 50 volwassenen bereikt met het evangelie. Ook werden we bij zieken geroepen om voor hen te bidden.

Vrijdag was het de dag van afscheid nemen en weer richting huis te gaan.

Graag willen we volgend jaar weer teruggaan, om de toerusting uit te breiden. We willen dan graag een kinderwerkersconferentie organiseren, en opnieuw kinderbijbels meenemen.

We hebben tot op dit moment ongeveer 1000 kinderbijbels mogen weggeven.

Het project Backpacken in The Achterhoek loopt nog steeds, we hebben tot nu toe ruim 5000 Nieuwe Testamenten mogen weggeven aan geïnteresseerde mensen. In oktober starten we met het aanbieden in Winterswijk, maar de Bijbels zijn bijna op. We willen graag een derde druk laten maken en ook voor Roemenië willen we graag weer kinderbijbels meenemen. We denken dat we voor de kinderwerkersconferentie in mei 2014, de kinderbijbels en de Bijbels voor de Achterhoek een bedrag van ongeveer  € 9500,- nodig hebben.

Een Boek ”Veur de Achterhoek” kost € 1,50 en een kinderbijbel ongeveer € 3,00.

De conferentie kost € 110,00 per persoon plus een eigen bijdrage. Dit is inclusief kost en inwoning.

Wilt u met ons bidden dat we voldoende geld zullen hebben om deze plannen te kunnen uitvoeren?

Kom eens een keer kijken bij onze stand, die in de maand oktober elke zondag in de grote hal staat?

Aart en Maria Elbertsen

Oproep

 Mijn lijflied is JDH 689

 

Wij hebben een machtige Heiland,

Die nimmer de Zijnen vergeet.

Laat ons van Zijn goedheid niet zwijgen,

opdat een ieder het weet!

Refr .Zorg toch, dat ieder het weet!

 

Elke keer hoor je oproepen in de kerk over backpacken in de Achterhoek, deur aan deur evangelisatie in Wezep en Lekturen in Friesland.

Vraagt u zich wel eens af, als kind van God, wat moet ik hiermee?

Jezus ging met zijn discipelen naar de kerk en in de week ging Hij op pad om de mensen te vertellen over het koninkrijk van God, dat men zich moest bekeren!

Ook Nederland is een zendingsland geworden, steeds meer mensen verlaten de kerk en geloven niet meer in de Here Jezus. Men gebruikt Zijn Naam te kust en te keur!

Veel mensen zeggen dat ze nog wel geloven, dat er een hogere macht is, maar op de kerk zijn ze uitgekeken, die zijn het steeds oneens en preken alleen maar voor eigen parochie en veel oorlogen zijn ontstaan door allerlei geloven!

We mogen nu nog in alle vrijheid de mensen vertellen over het evangelie, maar daar komt vandaag of morgen een einde aan, nu wordt je uitgescholden, maar dan kun je klappen krijgen en vervolgd worden.

Ga heen maak alle mensen tot mijn discipelen, wat let ons om aan deze oproep gehoor te geven?

Joh 3 : 16

Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.

Deze tekst gebruik ik heel veel om mensen te wijzen op de grote liefde die Jezus heeft voor alle mensen. Hij heeft alles voor ons over gehad, ja Hij heeft zelfs Zijn leven voor ons gegeven!

Veel mensen die je ontmoet zeggen dat ze hun eigen geloof hebben, ze gaan niet meer naar een kerk en lezen ook niet meer in de Bijbel. Men geeft vaak de kerk de schuld!

Het is heel moeilijk praten met deze mensen, ze voeren van allerlei voorwendsels aan om maar niet meer te hoeven geloven.

We mogen de mensen vertellen dat het niet om een kerk gaat, maar dat het om de Here Jezus gaat.

Het lijntje tussen Jezus en ons is het aller belangrijkst! Er zijn kerken genoeg waar je je geestelijk voedsel kunt krijgen, maar haak niet af!

Het geloof is heel persoonlijk, een levendig persoonlijk geloof is onmisbaar voor een relatie met de Here Jezus. Het is van levensbelang!

Wij als christenen hebben een belangrijke taak om mensen te vertellen, dat Jezus ons lief heeft.

Dit moeten we als christenen laten zien aan de buitenwereld. We moeten vanuit de kerk de wereld in. In de gemeente krijgen we volop voeding, heel belangrijk, maar laten we het niet voor ons zelf houden God wil het!

Als gemeente hebben we veel activiteiten ontwikkeld op onze achterban en niet op de buitenwereld.

We hebben een prachtige achterban, die we willen betrekken bij het uitdragen van het evangelie!

Dus niet alleen maar consumeren en kennis vergaren, maar actief meewerken aan de redding van mensen door te vertellen over de genade van onze Here Jezus.

Door persoonlijke benadering van mensen heb je contact met ze en krijg je de gelegenheid om kort en bondig te vertellen dat Jezus van hen houdt.

We hoeven niet bang te zijn van wat we zeggen moeten, God is bij je met Zijn Geest en Hij zal je de woorden geven, die je op dat moment zeggen moet.

OPROEP aan alle gemeenteleden: kom over en help ons, zodat we nog veel mensen mogen bereiken met Gods Woord. Als je mee doet is de eerste zegen voor je zelf!

Opgave bij onze zendingsoudste !

 

Enkele voorbeelden van contacten.

Een vrouw die in Jezus geloofde, maar haar man niet. Ze stond er helemaal alleen voor bij de opvoeding van haar kinderen. Haar man was heel passief. We mochten met haar bidden en haar bemoedigen om door te gaan en haar in contact brengen met medechristenen

 

Bij een andere mevrouw boden we het Bijbeltje aan, maar ze hoefde het Bijbeltje niet, want ze had al 25 Bijbels. Ze was afgestudeerd theologe, ze wist er alles van, geven jullie dat Bijbeltje maar aan een ander die het beter gebruiken kan Ik waardeer jullie werk en neem er mijn petje voor af.

Mevrouw mag ik u een vraag stellen,? Maar natuurlijk! Heeft u de Here Jezus aangenomen als uw Verlosser en Zaligmaker? Boem!! De deur knalde dicht.

 

Iemand is bezig om zijn caravan schoon te maken. We bieden hem ons Bijbeltje aan, het boek veur de Achterhoek, een Bijbel in begrijpelijk Nederlands. Hij roept naar binnen, naar zijn vrouw, ze willen me bekeren, maar dat lukt ze niet.

We mochten hem vertellen dat Jezus hun ook lief heeft!

 

Mensen ga eens een keer mee en zie hoeveel mensen er in geestelijke nood verkeren en niet alleen in geestelijke, maar  ook in andere noden .

Hou het niet voor jezelf, maar zie om naar je naaste, die voor eeuwig verloren dreigt te gaan

 

Groet,

Frank van de Brink

Evangelisatiewebsite

Zoals sommigen hier en daar misschien al wel hebben opgevangen, zijn we druk bezig geweest met een evangelisatiewebsite: Eerlijk over God. We kunnen u verheugd mededelen dat de website vanaf 1 mei 2013 officieel de lucht in gaat en te bezoeken is op het adres: www.eerlijkovergod.nl

Door middel van deze website willen we mensen buiten onze gemeente bereiken die zoeken naar ‘iets’ maar dit nog niet kunnen vinden, mensen die vragen hebben over het geloof maar hier zelf niet uit kunnen komen, mensen die God nodig hebben door bepaalde omstandigheden en nog vele anderen.

We willen de schaapjes die nog tegenstribbelen om deel te worden van de kudde met een vriendelijk klopje in de goede richting duwen. Ons doel is het verspreiden van het evangelie op een zo eerlijk mogelijke manier, zoals de naam al doet vermoeden, omdat er nogal wat vervormingen over het Christelijk geloof zijn ontstaan de laatste tijd. Daarnaast is het wereldwijde web ook een geruststellende anonieme manier. Het is veel spannender om een christen te vragen naar zijn geloof, dan de informatie te vergaren op een website.

Ook zijn we actief met de andere moderne media, zoals Facebook en Twitter. We nodigen u allen van harte uit om eens een bezoek te brengen op de website, onze facebook pagina te ‘liken’ en ons te volgen op twitter.

 

Met vriendelijke groet,

Peter, Henri, Michiel, Herman, Johannes, Helmi, Denise en Kelly.

Momenteel is de kerkradio live te beluisteren.