Bestuur


HomeGemeenteZendingCoördinatieteam EvangelisatieBestuur

Het bestuur van de evangelisatiecommissie bestaat uit:

Voorzitter/penningmeester
Helmig Kragt

Secretaris
Albert Sloots

Lid
Nelleke v.d. Berg

Lid
Frank van de Brink

Straatevangelist
Aart Elbertsen Adviseur

Namens de kerkenraad
Cor Veldhoen Adviseur

Aangewezen namens de kerkenraad
E. Grolleman

Medewerkers voor hand- en spandiensten zijn:

Barend ten Have
Jan Schoonhoven