kooruitsnede.JPG

Een nieuw lied


HomeGemeenteKoren & MuziekEen nieuw lied

EEN NIEUW LIED

Vrijwel direct na de oprichting van de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek, eind 1930, werd er een zangkoor gevormd.
De naam van het koor, “Een Nieuw Lied”, is ingegeven door de eerste twee verzen van Psalm 96, waar staat: ‘Zingt de Here een nieuw lied, zingt de Here, gij ganse aarde. Zingt de Here, prijst zijn naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag.’
Niet alleen de naam maar ook het doel van het koor is in deze verzen terug te vinden, namelijk het door middel van het lied de Here God te loven en te prijzen en zijn heil – HET HEIL! – van dag tot dag aan anderen bekend te maken.

Het koor is een gemeentekoor en verleent medewerking in kerkdiensten van de gemeente. De hoogtijdagen zijn Kerstmis, Pasen, Pinksteren en natuurlijk de conferentie- en Maranathadiensten. Verder wordt gezongen in ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, openluchtsamenkomsten, campingdiensten en in verschillende kerken in de omgeving.
Het repertoire bestaat grotendeels uit Nederlandstalige muziek met soms ook een Engels of Duitstalig lied. Ook klassieke stukken horen bij ons repertoire. Bij de officiële start in 1933 waren er 25 leden. Nu telt het koor 61 leden. 27 sopranen, 7 tenoren, 12 bassen en 14 alten.
Sinds september 2019 is Jenny van Ark de dirigent van “Een nieuw lied”. Jenny dirigeert niet alleen maar is tegelijkertijd ook de pianist van het koor.

Heb je zin mee te zingen en door middel van het lied het evangelie uit te dragen, dan ben je van harte welkom. De repetitieavonden zijn op woensdagavond van 19.45 tot 21.15 uur onder leiding van Jenny van Ark in het kerkgebouw van de VEG te Oldebroek.

Nieuwe leden zijn van harte welkom! Leeftijdsindicatie: > 16jaar. Vind je zingen leuk maar twijfel je of het zingen in een groot koor iets voor je is, kom dan eens geheel vrijblijvend naar één van de repetitieavonden.

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met Adry Spronk, tel. 038 – 3764801 of 06-22445865.

Het bestuur van “Een Nieuw Lied” is als volgt samengesteld:

Voorzitter:  Daan kuiper
Penningmeester:  Ina van der Mierden
Muziekbeheer:  Henny Fikse
 2e voorzitter:  Adry Spronk
Leden:  Alie Krooneman
 Gea Bron

Henk Magré

 Secretariaat:  Adry Spronk – Tel 0622445865

kooruitsnede.JPG